Control4
PTN Electronics
t&m

PTN Electronics Limited to firma o zasięgu globalnym specjalizująca się w produkcji najwyższej jakości urządzeń audiowizualnych z naciskiem na urządzenia video. Posiadając zaawansowane centra R&D (Research&Development) zlokalizowane w Chinach nie jest jedynie wytwórcą urządzeń „made in china”. PTN Electronics to jeden ze światowych liderów w projektowaniu i produkcji sprzętu wykorzystywanego przez profesjonalistów z branży audiowizualnej. Lokalizacja całości firmy, a nie tylko fabryk, na Dalekim Wschodzie pozwala na osiągnięcie najwyższej jakości w najniższych możliwych cenach. Posiadanie w pełni profesjonalnego i doświadczonego działu projektowego daje możliwość reakcji na gwałtowne, nieraz, zmiany na rynku technologii audiowizualnych – w tym również na rozwój bardzo specjalistycznych i niszowych urządzeń.

Firma PTN tylko dzięki niezawodności, najwyższej jakości swoich produktów oraz wsparciu technicznemu o niespotykanym poziomie, była w stanie prowadzić ekspanję na coraz to kolejne rynki: z Azji zachodniej do Azji południowo-wschodniej, Bliskiego Wschodu, Europy, Ameryki i Australii. Pozycja PTN ciągle rośnie ze względu na jakość docenioną przez profesjonalistów, i  niesamowicie atrakcyjną ceną pożądaną przez klientów.

PTN Electronics produktów:

Download PTN Electronics pricelist

Download PTN Electronics products catalogue

Downlaod PTN 2011 news catalogueAdeo Group S.r.l. con socio unico
Via della Zarga, 50
Lavis, 38015 TN, Italy
Tel: 0461 248211
Fax: 0461 245038
VAT Number: IT 01262500224
E-mail: [email protected]

Pec: [email protected] - Nr. REA TN126348 - Capitale sociale 720.000,00 i.v. Società soggetta all'attività di controllo e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis co. 1 Codice Civile da parte di "DGM s.r.l." con sede legale in Lavis (TN), Via della Zarga n. 50, capitale sociale Euro 10.200, C.F. e iscrizione al R.I. di Trento n. 01993790227